Návody na laboratorní cvičení z automatického řízení

Návody na laboratorní cvičení z automatického řízení


Název úlohy   Patron úlohy Návod ke stažení Další podklady
Šablona referátu  
COVID-19: Šablona referátu pro individuální zpracování z hromadného cvičení.
- Obsahuje také upravenou verzi zadání!
  Pavel Trnka AR_referat_PID_vzor-a-zadani Data potřebná pro referát a další podklady najdete v MS Teams v souborech pro 13. cvičení.
Šablona referátu ve formátu MS Excel(2010)   Pavel Trnka ar_referat.xlsx  
Šablona a zadání referátu z Logiky (2021)   Pavel Trnka AR_referat_logika_2021.docx  
 
Logické řízení Legenda:        Lze cvičit.        Nevhodné pro cvičení nebo porucha.
Vjezdová závora (L0) Filip Zámek ZadaniL0.pdf Systémový manuál SIMATIC S7-200
Úvod do programování PLC v jazyce IL
Manipulační linka - Otočný stůl s dopravníkem (L1) Dana Bauerová otocnystul.pdf Programování PLC Tecomat
Úvod do programování PLC v jazyce IL
Manipulační linka - Pneumomotor s přísavkou (L5) Dana Bauerová pneumotorprisavka.pdf Programování PLC Tecomat
Úvod do programování PLC v jazyce IL
Manipulační linka - Balíková plošina (L6) Dana Bauerová balikovaplosina.pdf Programování PLC PneuAlpha
Řízení výšky hladiny (L2) Dana Bauerová L2-rizeni_vysky_hladiny.pdf Systémový manuál SIMATIC S7-200
Úvod do programování PLC v jazyce IL
Dávkování kapaliny (L3) Dana Bauerová L3-davkovani_kapaliny.pdf Systémový manuál SIMATIC S7-200
Úvod do programování PLC v jazyce IL
Modelové kolejiště (L4) Filip Zámek L4.pdf
Přehled zapojení signálů
Podrobný návod
Úvod do programování PLC v jazyce IL
Batyskaf  (2x) (L7) Pavel Trnka batyskaf_logika.pdf  
Teplovzdušný model - logické řízení teploty (L10) Pavel Trnka  tvm_logika.pdf  
Soustava tří nádrží - řízení výšky hladiny v nádržích (L8) Stanislav Vrána kaskada_logicka.pdf  
Kombinační logické obvody  (2x) (L9) Pavel Trnka kombinace.pdf  
Spojité řízení (frekvenční charakteristiky) Legenda:        Lze cvičit.        Nevhodné pro cvičení nebo porucha.
Frekvenční charakteristiky elektrických soustav (osciloskop) (F1) Pavel Trnka F1.pdf  
Měření frekvenčních charakteristik elektrických soustav  (2x) (F9) Pavel Trnka F9.pdf  
Teplovzdušný model - frekvenční vlastnosti   (F6) Pavel Trnka F6.pdf  
Vodní levitace - frekvenční vlastnosti (F2) Jaromír Fišer F2.pdf  
Vzduchová levitace - frekvenční vlastnosti (F10) Jaromír Fišer F10.pdf  
Batyskaf - frekvenční vlastnosti  (2x) (F11) Pavel Trnka batyskaf_fr.pdf  
HPS - fr. char. kaskády nádrží (RaspberryPi, Python)  (zvolte F4a/b) (F4a) Pavel Trnka F4a-HPS.pdf interaktivní verze návodu
HPS - fr. char. kaskády nádrží (PC, Matlab)  (zvolte var. F4a/F4b) (F4b) Pavel Trnka F4b.pdf  
Fr. char. stejnosměrného motoru a generátoru s tachodynamem (F5) Pavel Trnka F5.pdf  
Soustava tří nádrží - frekvenční charakteristika (F3) Stanislav Vrána kaskada_frekvencni.pdf  
Hydraulická úloha - frekvenční charakteristiky (F8) Jaromír Fišer hydro_ul_navod_frekv.pdf  
Spojité řízení (regulace) Legenda:        Lze cvičit.        Nevhodné pro cvičení nebo porucha.
Regulace otáček stejnosměrného motoru  (2x) (O9) Pavel Trnka motorg.pdf  
Vodní nádrž řízená číslicovým PID regulátorem UDC 3000 (O1) Pavel Trnka navodregudc.pdf Podrobné zadání + ovládání UDC 3000
Vodní levitace (O2) Jaromír Fišer vodlevit_pid.pdf  
Vzduchová levitace (O10) Jaromír Fišer vzduch_levitace_pid.pdf  
HPS - seřízení PID (RaspberryPi, Python)  (zvolte var. O4a/O4b) (O4a) Pavel Trnka O4a-HPS-PID.pdf interaktivní verze návodu  
HPS - seřízení PID (PC, Matlab)  (zvolte variantu O4a/O4b) (O4b) Pavel Trnka hps.pdf  
Batyskaf - seřízení PID regulátoru  (2x) (O11) Pavel Trnka navodbatyskaf.pdf  
Teplovzdušný model - měření statické charakteristiky   (O6) Pavel Trnka tvm.pdf on-line návod
Řízení motoru Mendocino (O12) Zdeněk Novák Mendocino_rizeni.pdf  
Elektromotor s generátorem (nedoporučuje se) (O5) Pavel Trnka spojka.pdf  
Soustava tří nádrží - seřízení PI regulátoru (O3) Stanislav Vrána kaskada_serizeniPI.pdf  
Kulička na tyči (O7) Jaromír Fišer kul_tyc_navod.pdf  
Výukový model Robot OSKAR 95 (O0) Pavel Trnka robotOskar95.pdf  
Hydraulická úloha - URO (O8) Jaromír Fišer hydro_ul_navod.pdf  
Poslední aktualizace 20.2.2020